Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku 2-3 lat

 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Usuwanie przyczyn niechęci do mówienia.
 • Usprawnianie aparatu oddechowo-fonacyjnego.
 • Usprawnianie funkcji oddechowo-połykowych i pokarmowych.
 • Usprawnianie słuchu fonematycznego.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 • Terapia zaburzeń rozwoju mowy.
 • Usuwanie wad i zaburzeń wymowy.
 • Zajęcia logorytmiczne.

Terapia jąkania

W swojej praktyce logopedycznej stosuję różne metody i techniki. Najważniejsze z nich to:

 • Zmodyfikowany Program Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się dr Mieczysława Chęćka.
 • Metoda Neugofizjologicznej Reorganizacji wg Beatriz Padovan (padovan.pl).
 • Terapia Miofunkcjonalna.
 • Technika Emmetta (www.rossemmett.com.au).
 • Integracja Bilateralna – więcej informacji na temat metod w zakładce METODY PRACY.

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8