Diagnostyka jąkania

Konsultacje logopedyczne

  • Ocena nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych ( np. skrócone wędzidełko podjęzykowe, przerost migdałków podniebiennych, wad zgryzu itp.)
  • Ocena umiejętności oddechowo-połykowych i pokarmowych.
  • Ocena przyczyn niechęci do mówienia.

Diagnoza logopedyczna

  • Prowadzona w oparciu o standaryzowane testy logopedyczne.
  • Wydawanie opinii i zaświadczeń.

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8