Warsztaty twórczego rozwoju

„Akademia młodego odkrywcy”

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-7 lat, stymulujące ich rozwój intelektualny i ruchowy przez działania:

  • ruchowe,
  • muzyczne,
  • teatralne,
  • logorytmiczne,
  • plastyczne.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia prowadzi Iwona Podlasińska.

Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 602 503 253.

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8