Jąkanie dzieci

Terapia jąkania dzieci

Terapia dostosowana jest do możliwości dzieci i przeprowadzana w formie zabawy.

I ETAP: Diagnoza na konsultacjach.

II ETAP: Turnus terapeutyczny, w którym uczestniczą dzieci wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami (tworzą grupę terapeutyczną). Na turnusie poznają techniki i zasady upłynniające mowę.

III ETAP: Spotkania raz w miesiącu, podczas których następuje utrwalenie poznanych zasad czyli proces automatyzacji płynnej mowy, a więc zastosowanie i wykorzystanie poznanych technik w praktyce. Jest to etap najważniejszy i zarazem najtrudniejszy, dlatego obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

Metoda leczenia jąkania dzieci opiera się na założeniach Zmodyfikowanego Programu Psychofizycznej Terapii Jąkających się Dr Mieczysława Chęćka, dostosowanej do możliwości dzieci.

Metoda leczenia jąkania wspierana jest nowoczesnymi technikami terapeutycznymi:

 • integracja sensoryczna
 • psychomotoryka
 • trening słuchowy
 • integracja odruchów dr S. Masgutowej
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna

Zajęcia prowadzone są przez logopedę, psychologa, pedagoga i rehabilitanta.

Już po turnusie dzieci uzyskują płynność mowy!

RODZICU!!!
Nie zwlekaj z podjęciem decyzji o leczeniu Twojego dziecka.

Szybkie podjęcie terapii zaoszczędzi Twojemu jąkającemu się dziecku wielu nieprzyjemnych przeżyć i ochroni przed utrwalaniem niepłynności w mowie.

Zalety Ośrodka Terapii Jąkania prowadzonego przez mgr Iwonę Podlasińska

 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • małe grupy terapeutyczne, które tworzą wyłącznie dzieci i ich rodzice/opiekunowie,
 • program dostosowany do możliwości i wieku pacjentów,
 • współpraca z innymi terapeutami : psychologiem, rehabilitantem,
 • krąg wsparcia dla rodziców/opiekunów.

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8